Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er en uformel og fortrolig samtale.

Du er berettiget til et forebyggende hjemmebesøg, hvis du:

 • er over 65 år og har et særligt behov.
 • er over 65 år og for nyligt er blevet enke/enkemand.
 • er 70 år og bor alene.
 • lige er fyldt 75 år.
 • lige er fyldt 80 år.
 • er 82 år eller derover.

Et forebyggende hjemmebesøg er en uformel samtale om det, der er vigtigt for dig

Det kan være:

 • dit liv og din hverdag.
 • glæder, bekymringer eller udfordringer.
 • tryghed, trivsel og sundhed.
 • det, der optager dig lige nu.
 • dine interesser.
 • dine muligheder for at gøre det, du har lyst til.

Samtalen giver dig mulighed for at overveje, hvordan du har det. Og om der er noget, du kunne tænke dig anderledes.

Vi vil gerne besøge dig, selvom du ikke oplever at have problemer lige nu.

Det kan være en god idé at skrive spørgsmål op på forhånd. Du er velkommen til at spørge om hvad som helst. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde svar. 

Vi kommer på besøg for din skyld.

Du må gerne have en nærtstående med ved samtalen, hvis du ønsker det.

Du kan forvente, at den forebyggende medarbejder gennem råd og vejledning vil:

 • støtte dig i at styrke de ressourcer, du har.
 • støtte dig, hvis du ønsker at gå nye veje. Måske har du planer om større eller mindre ændringer i dit liv og din hverdag.
 • hjælpe dig til at bevare dine færdigheder længst muligt.
 • støtte dig i at klare udfordringer, inden de bliver uoverskuelige.
 • Besøget varer som udgangspunkt 1-1,5 time.
 • Besøget er et supplement til eventuelle andre kommunale ydelser.
 • Du vil blive tildelt en fast forebyggende medarbejder.
 • Du kan bruge din forebyggende medarbejder som din kontaktperson til det offentlige.
 • Vi kan ikke bevillige hjemmehjælp, træning, hjælpemidler eller andet. Men vi kan hjælpe dig på vej.
 • Efter besøget skrives et journalnotat, som bruges ved efterfølgende besøg.

Forebyggelseskonsulenterne:

 • er ansat i Sundhed og Træning.
 • er uddannet indenfor sundhedsvæsenet.
 • har stor erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse.

Medarbejderen har naturligvis tavshedspligt. 

Du finder kontaktoplysninger nederst på siden i den grønne kontaktboks.

Der er telefontid mandag til fredag mellem kl. 8.00 - 9.00.

 

Læs mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune for forebyggende hjemmebesøg, kan du læse mere i kvalitetsstandarden, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Maj-Britt L. Mikkelsen

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Linda Christina Olesen