Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klar hverdagen i en coronatid

Vores trivsel kan blive påvirket af de mange restriktioner og begrænsninger, der er nødvendige for at stoppe spredningen af COVID-19.

Mange oplever nye afsavn i livet, fordi man har mindre kontakt til andre, og fordi man ikke kan leve det liv, man plejer. Det kan gøre os i dårligere humør, give mindre overskud i hverdagen og skabe bekymringer om smitte, samvær med andre og fremtiden. Coronatiden kan derfor udfordre vores trivsel og tilfredshed i livet, generelt.

Sundhedsstyrelsen står bag tre pjecer, som får dig nemmere gennem hverdagen.

Der er lavet pjecer med særligt fokus på unge, ældre og mennesker med en psykisk lidelse.
Alle andre kan dog også få glæde af de råd, der er i pjecerne.

Se direkte link herunder:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Pjece-om-unge-og-trivsel-i-en-coronatid

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Pjece-om-aeldre-og-trivsel-i-en-tid-coronatid

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Pjece-om-mennesker-med-psykisk-lidelse---at-klare-hverdagen-i-en-coronatid

Nyhedsdato: 26.01.2021